Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen
Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen
Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen
Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen

Team

Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz gemeinnützige GmbH (ism)
Flachsmarktstraße 9
55116 Mainz
Tel.: 0 61 31 / 24 0 41 10
E-Mail: ism(at)ism-mz(.)de

 

Heinz Müller

Geschäftsführer, Diplom-Pädagoge

Tel.: 0 61 31 / 24 0 41 16
E-Mail: heinz.mueller(at)ism-mz(.)de

 

Laura de Paz Martinez

Diplom-Soziologin

Tel.: 0 61 31 / 24 0 41 25
E-Mail: laura.depaz(at)ism-mz(.)de

 

Sybille Kühnel

Diplom-Soziologin

Tel.: 0 61 31 / 24 0 41 19
E-Mail: sybille.kuehnel(at)ism-mz(.)de

 

Laura Lellig

M.Sc. Psychologie

Tel.: 0 61 31 / 24 0 41 39
E-Mail: laura.lellig(at)ism-mz(.)de

Dr. phil. Svenja Peters

M.A. Erziehungswissenschaften

Tel.: 0 61 31 / 24 0 41 33
E-Mail: svenja.peters(at)ism-mz(.)de

 

Margrit Rothauge

M.A. Erziehungswissenschaften

Tel.: 0 61 31 / 24 0 41 32
E-Mail: margrit.rothauge(at)ism-mz(.)de