Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen
Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen
Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen
Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen

Team

Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz gemeinnützige GmbH (ism)
Flachsmarktstraße 9
55116 Mainz
Tel.: 0 61 31 / 24 0 41 10
E-Mail: ism(at)ism-mz(.)de

 

Heinz Müller

Geschäftsführer, Diplom-Pädagoge

 

Tel.: 0 61 31 / 24 0 41 16
E-Mail: heinz.mueller(at)ism-mz(.)de

 

 

 

Philipp Artz

Soziologe (MA)

 

Tel.: 0 61 31 / 24 0 41 27
E-Mail: philipp.artz(at)ism-mz(.)de

 

 

 

Dr. Christine Binz

Soziologin (MA), Dr. phil.


Tel.: 0 61 31 / 24 0 41 21
E-Mail: christine.binz(at)ism-mz(.)de

 

 

 

Thorsten Drescher

Soziologe (MA)

Tel.: 0 61 31 / 24 0 41 18
E-Mail: thorsten.drescher(at)ism-mz(.)de

 

 

 

Nicole Schwamb

M.A. Soziale Arbeit, Diplom-Sozialpädagogin (FH)


Tel.: 0 61 31 / 24 0 41 26
E-Mail: nicole.schwamb(at)ism-mz(.)de

 

 

 

Laura de Paz Martinez

Diplom-Soziologin


Tel.: 0 61 31 / 24 0 41 25
E-Mail: laura.depaz(at)ism-mz(.)de